Activitati

/Activitati
Activitati 2018-12-13T17:13:28+00:00

ACTIVITATILE SI SUBACTIVITATILE PROIECTULUI

A0: MANAGEMENTUL PROIECTULUI

 • A0.1 Managementul tehnic si financiar
 • A0.2 Achizitii
 • A0.3 Monitorizarea progresului

A1. SPRIJIN PENTRU CRESTEREA ACCESULUI PARTICIPARII LA EDUCATIE

 • A1.1 Identificarea, recrutarea si mentinerea grupului tinta
 • A1.2 Cresterea accesului si participarii la educatie timpurie
 • A1.3 Reducerea fenomenului de parasire timpurie a scolii
 • A1.4 Furnizarea programelor de tip a doua sansa
 • A1.5 Consiliere, orientare si asistenta educationala in vederea cresterii participarii la educatie

A2. SPRIJIN PENTRU ACCESUL SI/SAU MENTINEREA PE PIATA MUNCII

 • A2.1 Selectarea, recrutarea si mentinerea
 • A2.2 Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala grupului tinta
 • A2.3 Furnizarea de programe de formare profesionala continua
 • A2.4 Monitorizarea insertiei pe piata muncii

A3. SUSTINEREA ANTREPRENORIATULUI SI OCUPARII PE CONT-PROPRIU IN CADRUL COMUNITATII

 • A3.1 Identificarea, recrutare si mentinerea grupului tinta
 • A3.2 Furnizarea serviciilor de consiliere pentru viitorii antreprenori
 • A3.3 Furnizarea programului de formare antreprenoriala
 • A3.4 Organizarea concursurilor de planuri de afaceri si acordarea de micro-granturi
 • A3.5 Monitorizarea START-UPurilor si oferirea de sprijin pre si post infiintare

A4. SUSTINEREA DEZVOLTARII/FURNIZARII DE SERVICII SOCIALE /MEDICALE / SOCIO-MEDICALE

 • A4.1 Servicii sociale
 • A4.2 Servicii medicale

A5. ACTIVITATI DE IMBUNATATIRE A CONDITIILOR DE LOCUIT

 • A5.1 Acordarea de sprijin in vederea imbunatatirii conditiilor de locuit din comunitate

A6. ACTIUNI DE IMPLICARE ACTIVA, VOLUNTARIAT, IDENTIFICARE SI CONSOLIDARE PARTENERIATE IN VEDEREA SOLUTIONARII PROBLEMELOR DIN COMUNITATE

 • A6.1 Formarea grupului de initiativa locala
 • A6.2 Desfasurarea de actiuni de implicare activa/voluntariat si facilitare pentru identificarea si consilidarea de parteneriate
 • A6.3 Consitientizarea si promovarea valorilor democratice