Indicatori

/Indicatori
Indicatori 2018-12-13T18:48:11+00:00

INDICATORI PRESTABILITI DE REZULTAT

DENUMIRE INDICATORIUNITATE DE
MASURA
VALOARE TINTA
Persoane aflate în risc de saracie
si excluziune sociala din
comunitatile marginalizate care
au un loc de muna, inclusiv cele
care desfasoara o  activitate independenta, la încetarea
calitatii de participant
Nr.105
Persoane aflate în risc de saracie si
excluziune sociala din comunitaflile
marginalizate care au un loc de munca,
inclusiv cele care desfasoara o
activitate independenta, la încetarea
calitaflii de participant, din care: – Roma
Nr.32
Servicii funcflionale oferite la nivelul
comunitaflilor marginalizate aflate în
risc de saracie si excluziune sociala
Nr.3
Servicii funcflionale oferite la nivelul
comunitaflilor marginalizate aflate în
risc de saracie si excluziune sociala, din
care: – Servicii medicale
Nr.2
Servicii funcflionale oferite la nivelul
comunitaflilor marginalizate aflate în
risc de saracie si excluziune sociala, din
care: – Servicii sociale
Nr.1
Persoane aflate în risc de saracie si
excluziune sociala din comunitaflile
marginalizate care dobândesc o
calificare la încetarea calitaflii de
participant
Nr.85

INDICATORI PRESTABILITI DE REALIZARE

DENUMIRE INDICATORIUNITATE DE 
MASURA
VALOARE TINTA
Persoane aflate în risc de saracie si
excluziune sociala din comunitaflile
marginalizate care beneficiaza de servicii
integrate
Nr.600