Obiective

/Obiective
Obiective 2018-12-13T17:02:17+00:00

SCOPUL PROIECTULUI

Combaterea saraciei si a excluziunii sociale in comunitatea Jiblea Veche – Calimanesti, din judetul Valcea, prin implicarea a cel putin 600 de persoane, cu precadere din randul populatiei de etnie roma, in masuri integrate de educatie, ocupare, antreprenoriat, sustinere a dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale/medicale/socio-medicale, imbunatatire a conditiilor de locuit, combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1: Implementarea de masuri de stimulare a accesului la educatie si combaterea fenomenului de parasire timpurie a scolii pentru 60 prescolari si 180 elevi, prin dezvoltarea si furnizarea de programe de invatare formala, non-formala si informala,centrate pe elev

OS2: Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii si cresterea participarii la educatie si formare profesionala initiala pentru 60 de prescolari si 180 de elevi, cu accent pe cei de etnie roma, prin oferirea de servicii de consiliere, orientare si asistent educationala.

OS3: Reintegrarea in sistemul national de educatie si dezvoltarea competentelor de baza pentru 60 de tineri/adulti care au abandonat scoala, prin furnizarea programelor de tip “A doua sansa”

OS4: Informarea a 200 de persoane neocupate profesional cu privire la evolutia, dinamica, cerintele pietei muncii din regiunea Sud Vest Oltenia si cresterea capacitatii acestora de ocupare prin participarea la programe de informare, consiliere si orientare profesionala.

OS5: Cresterea si diversificarea competentelor profesionale pentru 200 de persoane neocupate profesional din comunitatea Jiblea Veche-Calimanesti, prin participarea la programe de formare profesionala continua.

OS6: Cresterea motivatiei grupului tinta pentru (re)integrare pe piata muncii si facilitarea ocuparii unui loc de munca pentru 105 persoane din grupul tinta.

OS7: Implementarea de programe si servicii integrate de consiliere, formare profesionala, activitati de sprijin pre si post infiintare pentru un numar de 100 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, in vederea sustinerii antreprenoriatului si a ocuparii pe cont-propriu.

OS8: Incurajarea antreprenoriatului prin Organizarea unui Concurs de Planuri de Afaceri si oferirea de sprijin financiar pentru initierea a 30 de START-UPuri

OS9: Cresterea capacitatii autoritatilor locale de furnizare a serviciilor de baza prin infiintarea a doua servicii medicale si a unui serviciu social in cadrul comunitatii marginalizate.

OS10: Imbunatatirea conditiilor de locuit in cadrul a 100 de gospodarii amplasate in comunitatea marginalizata Jiblea Veche–Calimanesti.

OS11: Combaterea discriminarii si promovarii multiculturalismului prin desfasurarea in comunitate a peste 10 actiuni de implicare activa si voluntariat, precum si promovarea valorilor democratice in randul elevilor prin organizarea de ateliere tematice.